Adviseurs Buiten Communicatie
Welkom op de tijdelijke website van MalcorpsConsultancy Klik hier voor email naar MalcorpsConsultancy
De openbare buitenruimte 
het ideale platform voor communicatie met uw bezoekers, inwoners, en passanten. De enige plek waar u mensen nog actief en confrontaal kunt ontvangen, informeren, begeleiden en inspireren. U wilt dit wél graag op een verantwoorde manier doen. Passend in de omgeving, aantrekkelijk voor de doelgroep en acceptabel voor alle betrokkenen. Doelmatig en op een manier die zowel esthetisch, economisch als beheersmatig verantwoord is.
Adviseurs Buiten Communicatie 
MalcorpsConsultancy overziet het speelveld van zowel de traditionele, de digitale, interactieve en cross-mediale vormen van buitencommunicatie.

Buitengewoon handig als u de optimale keuzes wilt maken waarbij vaak meerdere vakgebieden, leveranciers, media-vormen en aspecten bijeenkomen ter realisatie van een doeltreffend, onderscheidend en geslaagd project.
MalcorpsConsultancy
Adviseurs Buiten Communicatie

Postbus 500, 3740 AM Baarn
Bel +31 (0)6 - 4513 4090
mail: info@malcorpsconsultancy.nl

De vrijblijvendheid van een oriënterend gesprek over uw ideeën, project, vraag- of probleemstelling is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Mediamogelijkheden in de buitenruimte
Hieronder zijn de meest gangbare media voor buitencommunicatie afgebeeld. Bij de keuze daarvoor - of heroverweging daarvan - is het belangrijk dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beoogde locaties én de passende techniek. Het gaat tenslotte om unieke en waardevolle plekken. Combinaties van functies kunnen nut en legitimiteit vergroten.

De aspecten die een rol spelen 
 • communicatiedoelstelling(en)
 • citymarketing- cq promotiefunctie
 • ontvangst- en informatiefunctie
 • doelgroep(en) en relevantie terplekke
 • design, omgevingsfactoren, inpasbaarheid
 • afmetingen, zichtafstanden, bediening
 • medium voor eigen doel en/of derden
 • beheer, onderhoud, duurzaamheid
 • zelf beheren of uitbesteden
 • exploitatie, lokaal of landelijk
 • aard van content en afzenders
 • financierings-aspecten
 • combinatie van functies
MalcorpsConsultancy is u graag van dienst bij uw idee- of inventarisatiefase, planvorming en keuzes voor realisatie en beheer. Met raad en daad, met name als het gaat om:

 • Inventarisaties, SWOT's
  Quick-scan van situatie, oplossings-richtingen, verbeteropties
 • Doel en Middelenkeuze
  Conventioneel, dynamisch, interactief, geïntegreerd, solitair of netwerk, combinatie van functionaliteiten
 • Design, Materialisering, Inpassing
  Onderscheidend, ingepast, hoogkwalitatief, beheersbaar
 • Realisatie, Beheer, Exploitatie
  Projectrealisatie, beheersopties, samenwerkingsvormen, Exploitatie-mogelijkheden
 • Projectplan, PvE, Selectie
  Opstellen stappenplan, PvE, leverancierselectie
 • Juridische aspecten
  Contractvormen, lokale/nationale wet- en regelgeving
MalcorpsConsultancy
 Projecten CV

Design stadsmeubilair Gem. Oslo, Norge, ism Heyerdahl Arkitekter & LandmarkOntwikkeling Stadsmeubilair/Reclamedragers Gem. Hilversum en R'dam voor CBS OutdoorOntwikkeling div. mediaproducten ism o.a. Fabrique en BCN voor Schiphol MediaOntwikkeling PRiO informatiesysteemConcept toeristische infoflyers, ontwerp iov en ism Infostop bv

 Digitaal-LCD

Digitaal-LED 
 Interactieve infokiosk interface

Infokiosk/dispenser 
 Welkomst-objecten

Mobile devices QR-codes / interactie 
 Banieren

Geïllustreerde plattegrond 
 Abri-object

Billboard 
 Lichtmastobject

Driehoeksbord en A0-formaat 
 Snelwegmast

3D-object 
 Narrowcasting